Po několika týdnech pravidelného provádění cviků z I. zelené fáze, můžete, když se cítíte připraveni, přejít na II. modrou fázi. Doba, po kterou se věnujete každé fázi, závisí na mnoha faktorech. Zejména na vašem zdravotním stavu, zdatnosti, rychlosti hojení a dosavadním životním stylu. S cviky ze II. modré fáze začněte až tehdy, když zcela zvládnete ty z I. zelené fáze.

II. MODRÁ FÁZE obsahuje 12 cviků.

  • Každý den si vyberte 3 nebo 4 cviky, které vám nejvíce vyhovují, a v průběhu týdne je můžete obměňovat.
  • Zkuste se věnovat programu opravdu každý den. Alespoň trocha fyzické aktivity, ale pravidelně, je tou nejlepší cestou, jak zlepšit kondici dlouhodobě.
  • Samozřejmě lze provádět i všech 12 cviků každý den. Jednoduše naslouchejte svému tělu a odpočívejte, když je třeba.
  • Po cvičení by svaly neměly bolet. Pokud přece jen dojde k namožení, zvolte příště menší počet opakování nebo zařaďte více odpočinku.
  • Alternativy vestoje: Pokud je pro vás příliš těžké si lehnout na podlahu nebo z ní vstát, provádějte takové cviky na posteli nebo si vyberte pouze ty vestoje.
  • Lehání na podlahu: Pokud budete provádět cviky na podlaze, ujistěte se, že máte na blízku oporu, která vám pomůže vstát.
  • Lehejte si a vstávejte pomalu a opatrně přes bok. Tento způsob zamezí přílišnému vnitrobřišnímu tlaku, který je nežádoucí.

 

Zatínání břišních svalů s vytáčením kolen do stran
Zatínání břišních svalů s natažením nohou
Kroužení kolenem
Most
Protažení v předklonu
Zatínání hýždí v sedě
Rotace
Masážní techniky
Pochodování na místě
Podsazování pánve ve stoji
Protahování kyčlí
Zvedání na špičky