Pohybová aktivita stomiků

Chápeme, že stomie je velkou změnou ve vašem životě. Rádi bychom vám to co nejvíce usnadnili a dopomohli k tomu, abyste se cítili dobře a mohli se věnovat věcem, o které máte zájem a neumíte si bez nich váš život představit. Naším cílem a přáním je navrátit vám sebedůvěru ve všem, co budete dělat, ať už je to cokoliv. Mnoho z vás má jistě obavy, že už se nebude moci věnovat činnostem, kterým se věnoval dříve. Věřte, že tomu tak není!

Pojďme si spolu projít pár základních praktických informací, které by pro vás mohly být užitečné...

Každý z nás je individuální bytost s různými potřebami a možnostmi. Co se týče stomie, různí se i důvody, proč byla vyvedena. Což je velmi důležité v navracení se zpět do aktivního života. Každý by si měl najít svoje tempo, tak, aby mu to bylo, pokud možno co nejpříjemnější. Nezapomínejme naslouchat svému tělu.

Proč je pohyb důležitý?

 • zlepšuje koordinaci a rovnováhu a předchází tak pádům a zraněním

 • zmírňuje vedlejší účinky léčby, jako je únava, ztráta svalů nebo změna váhy větší psychickou pohodu

 • snižuje riziko dalších nemocí, jako je cukrovka II. typu, vysoký krevní tlak nebo kardiovaskulární onemocnění

 • snižuje riziko mrtvice

 • přináší radost a spokojenost!

V počáteční fázi je dobré se věnovat zejména:

 • chůzi

 • lehkým cvikům posilujícím břišní svaly

 • cvikům pro mobilitu, rovnováhu a koordinaci

Před operací

Pokud máte plánovanou operaci, můžete se začít věnovat lehkému cvičení i před ní. Můžete například chodit na procházky, jezdit na kole, věnovat se cvikům doporučeným vašim lékařem... je prokázáno, že lepší fyzický stav může pomoci hojení tkání a může urychlit proces hojení. Další výhodou je určitě to, že se zaměstnáte něčím pro vás příjemným a vyčistíte si hlavu.

Pokud je důvodem založení vaší stomie onkologické onemocnění, i v tomto případě může být pohyb velmi nápomocen. Ukázalo se, že může pomoci zmírnit vedlejší účinky léčby - únavu, ztrátu svalů anebo naopak přibírání na váze. Bohatě stačí menší procházka, drobné domácí práce, zkrátka to, na co se cítíte.

Parastomální kýla a jak jí předejít?

Parastomální kýla je velmi diskutované téma, neboť patří mezi nejčastější komplikace u stomiků. Jak můžeme předejít jejímu vzniku?

 • Kontrolujte si váhu: nadváha je jednou z hlavních příčin, protože vyvolává zvýšený tlak na břišní stěnu. Snažte se pro to si udržovat přiměřenou váhu nebo zhubnout, pokud již máte nadváhu.
 • Přestaňte kouřit.
 • Při kašli či smíchu položte dlaně na břicho, to poskytne břišní stěně oporu.
 • Posilujte břišní svaly: Ochablé břišní svalstvo přispívá k riziku vzniku kýly, proto je důležité provádět cílené cviky na tuto partii těla.
 • Posilujte paže: silné paže vám pomohou při zdvihání předmětů.
 • Noste podpůrné prádlo se zvýšeným pasem: takové prádlo dodá břišní stěně oporu, ale samotné nestačí. Je důležité ho kombinovat s vhodným cvičením, bez něho totiž naopak může přispívat k ochabování svalů.
 • Při zdvihání či přenášení předmětů dělejte pouze pomalé a kontrolované pohyby.
 • Nenoste těžká břemena.

Pojďme se zaměřit na základní doporučení pro správný pohyb...

Krátce po operaci - bezpečné vstávání z postele
...je velmi důležité po jakékoliv operaci břicha


Bezpečný pohyb

V prvních týdnech po operaci dbejte především na bezpečnost a buďte opatrní při zvedání, nošení a tahání věcí - všechny tyto pohyby zvyšují nitrobřišní tlak, který může způsobit parastomální kýlu

 • Při zvedání lehčích věcí myslete na dobrou formu a vyhněte se trhavým a nekontrolovaným pohybům.
 • Předměty vždy zdvihejte s výdechem a blízko u těla.
 • Pár týdnů po operaci nevysávejte podlahu a nesekejte trávník. K těmto činnostem se vraťte, až se budete cítit silnější a jistější.
 • Pokud máte psa, dávejte pozor, aby vás netahal za vodítko.
 • Buďte obezřetní při domácích pracích a zahradničení. Začněte s těmi nejjednoduššími a nepřepínejte se. Postupem času můžete dělat víc a víc.


Držení těla

Dbejte na správné držené těla - po operaci se může stát, že budete mít tendence se hrbit, protože budete podvědomě chránit svoje břicho. To však může vést k nepříjemným bolestem zad. Vzpřímený postoj vám usnadní dýchání a podpoří správnou funkci břišních svalů.


Chůze

Chůze může velmi pomoci v době rekonvalescence. Můžete začít už v nemocnici krátkými procházkami po oddělení. Po návratu domů pak můžete pokračovat krátkými procházkami ven a až se budete cítit lépe, můžete postupně navyšovat dobu strávenou venku. Ze začátku stačí 5-10 minut.

 • je lepší chodit na krátké a častější procházky, než na dlouhé a pouze nárazově
 • až se budete cítit silnější, prodlužujte si vaše procházky
 • nezapomeňte na správné držení těla
 • zapojte vaše příbuzné, přátele
 • najděte si své vlastní tempo, naslouchejte svému tělu


Pánevní dno

Pro ovládání střev je velmi důležité fungující pánevní dno. U trvalé stomie je pomůže posílení pánevního dna ke správnému držení těla. I při dočasné stomii nezanedbávejte jeho posílení. Po zanoření stomie by mohlo dojít k ochabnutí svalů, což by vedlo k problémům s únikem moči a neschopnosti udržet stolici.


Jak posilovat pánevní dno?

 • Jedná se o jemný, téměř neznatelný pohyb. Snažte se izolovat svaly pánevního dna, nezatínejte hýždě.
 • Zpočátku může být cvik obtížný. Nenechte se odradit a zkoušejte to dál.
 • Držte svaly zatnuté po dobu 5 až 10 sekund, dýchejte normálně.
 • Poté se uvolněte a svaly povolte.
 • Opakujte 5–10x. Provádějte 2–3x denně.


Dýchání a relaxace

Technika hlubokého dýchání nám může pomoci se uvolnit ve chvílích napětí. Správné dýchání zároveň rozvíjí funkci plic a zlepšuje proces hojení.


Jak na to?

 • Posaďte se zpříma na posteli nebo na židli a opřete se.
 • Uvolněte se.
 • Třikrát se silně nadechněte a vydechněte ústy.
 •  Zavřete si oči.
 • Položte jednu ruku na břicho pod pupík a druhou na hrudní kost.
 • Nadechněte se dlouze nosem, břicho se nafukuje a zvedá.
 • Pokračujte v nadechování, po chvíli se začne zvedat i hrudní kost a nakonec, až se plíce zcela naplní, se zvednou i ramena.
 • Poté vydechujte ústy. Při výdechu spusťte ramena, žebra a břicho se jemně vtáhne dovnitř.
 • Udělejte si pauzu a opakujte.
 • Opakujte 2–3x.

Nezapomínejme! Cvičením pečujeme o svůj život z dlouhodobého hlediska!