Co vás čeká na předoperačním vyšetření

Tak jako většinu lidí, kteří se připravují na operaci s vyvedením stomie, i vás pravděpodobně zajímá, co můžete očekávat a na co se připravit.

Je zcela normální se zajímat o to, jak se váš život změní v nejbližších dnech a týdnech po operaci. Jsme tady od toho, abychom vám toto období, a nejen jej, pomohli zvládnout.

Profesionální zdravotnický tým vám zodpoví na všechny vaše otázky a pomůže vám vrátit se zpět k životu, jaký jste žili před tím. Na předoperační vyšetření je vždy dobré vzít si někoho s sebou, ať už rodinného příslušníka či kamaráda. Ten vám bude oporou nejen během vyšetření, ale po čas operace a po ní. Zároveň je to praktické i z toho důvodu, že s sebou máte ještě jednu další „hlavu“, která si zapamatuje informace, jež se na vyšetření dozvíte.

Ať už jdete na vyšetření sami anebo s někým, vždy je dobré si psát poznámky anebo i otázky, které vás v průběhu vyšetření anebo i po něm napadnou. Člověk má vždy pocit, že si vše zapamatuje, ale známe to všichni, že sdělené informace jsou vytěsněny jinými informacemi, příčemž pod tíhou stresu můžeme v momentální situaci zapomenout podstatné věci, které se na vyšetření dozvíme.

Průběh celého vyšetření se samozřejmě liší v závislosti na pracovišti, ve kterém budete operováni. Každá nemocnice může mít nastavený svůj vlastní systém.

Co se týče role chirurga, tak ten s vámi mimo jiné prodiskutuje, který typ stomie je pro vás nejvhodnější. Zároveň vás bude informovat o tom, zda se bude jednat o stomii dočasnou anebo trvalou. Zcela stěžejní osobou pro vás bude stomická sestra.

Ta se stane vaším partnerem, vaším učitelem a podporou při poznávání vašeho nového života se stomií. Seznámí vás s pomůckami, které jsou na trhu, naučí vás s nimi pracovat a pomůže vám vybrat tu nejvhodnější právě pro vás. Dále vám ukáže, jak si vyměňovat pomůcku a jak se o stomii správně starat tak, abyste předcházeli případným komplikacím a aby život se stomií byl co nejsnazší.

Během předoperačního setkání si s ní také popovídáte o vašem způsobu života, o vašich zvyklostech a potřebách vašeho každodenního života. Proč je to tak důležité? Na základě těchto informací se vybírá vhodné umístění vaší stomie.

V případě, že budete mít před operací ještě další otázky anebo nebude možnost setkání se stomickou sestrou, můžete se obrátit na místní klub ILCO, který sdružuje stomiky z blízkého okolí. Je užitečné a uklidňující si pohovořit s někým, kdo byl ve vaší situaci a poradí vám.

Výběr vhodného umístění stomie

Jeden z velmi důležitých kroků je výběr vhodného umístění vaší stomie. Nevhodně umístěná stomie by mohla například znesnadnit ošetřování a aplikaci stomické pomůcky, ať už vám, anebo osobě, která o vaši stomii bude pečovat. Další komplikací by mohla být i špatně držící pomůcka a její podtékání. Pokud to čas dovolí, prodiskutujte s chirurgem a sestrou vodné umístění vaší stomie.
Kde by stomie (ne)měla být umístěna:

 • Umístění stomie by mělo být viditelné a snadno dostupné, abyste zvládli pomůcku co nejsnadněji vyměnit.
 • Stomie by neměla být umístěna blízko kožních záhybů (řas), jizev anebo kostních výběžků. Ty by mohly zapříčinit právě podtékání pomůcky. Zmiňte se sestře i o tom, jaké oděvy nosíte (výška kalhot, zda nosíte pásek, apod.), i tyto informace jsou důležité.
 • Při rozhodování o umístění stomie je důležité, aby si vás sestra/chirurg prohlédli v sedě, v leže, atd., aby viděli, jak vypadá vaše břicho při různých pozicích. Podle toho se pak mohou lépe rozhodnout, jak nejlépe umístit vaší stomii. Důležité je i to, zda jsou na břiše nějaké jizvy z případných předchozích operací, jaké je vaše zaměstnání, kde přesně nosíte pásek, apod. To vše je pro vhodně zvolené umístění stomie důležité.

Možnost výběru umístění stomie a zakreslení místa před operací je možné u plánovaných operací, u těch akutních je tato možnost limitována.

TIP PRO VÁS

Byť se to nemusí zdát, před operací je velmi důležité i to, jakým způsobem se stravujete – jídlo a živiny, které do sebe před operací dostáváte, mohou mít vliv na hladký průběh operace. Doporučujeme jíst hodně bílkovin, bílého masa (kuřecí, krůtí, králičí, ryby) a zároveň mít dostatečný přísun vitamínů a minerálů. To vám zajistí lepší hojení a celkově vám kvalitní stravování pomůže pooperační období lépe zvládnout a dostat se rychleji do formy.

Zde je několik otázek, na které doporučujeme se zeptat chirurga anebo stomické sestry:

 • Popište mi mojí stomii (umístění, velikost, vzhled).
 • Budu mít dočasnou anebo trvalou stomii?
 • Jak stomie funguje?
 • Bude stomie vidět pod oblečením?
 • Jak vypadá stomický sáček? Existuje více druhů a typů sáčků? Jakou mají velikost a barvu?
 • Jakým způsobem se vyměňuje stomická pomůcka?
 • Jak často se vyměňuje stomická pomůcka?
 • Nebude mi stomická pomůcka podtékat?
 • Kde získám stomické pomůcky?
 • Jsou stomické pomůcky hrazeny pojišťovnou?
 • Musím změnit stravu?
 • Kdy se budu moct vrátit do práce?
 • Budu se moct věnovat svým koníčkům tak, jako dřív?
 • Budu moct sportovat?
 • Jak stomie ovlivní můj sexuální život?
 • Budu moct cestovat?
 • Kde získám další pomoc a podporu, když budu něco potřebovat?

Mnoho se dozvíte i v často kladených dotazech, které si můžete prostudovat zde.