Co očekávat v nemocnici před operací?

Stěžejní je prodiskutovat s chirurgem a stomickou sestrou umístění vaší stomie. To se obvykle probírá již během předoperačního vyšetření. V případě, že nejste obeznámeni s jejím umístěním, doporučujeme se zeptat vašeho chirurga ještě před operací.

Správné umístění stomie je významné pro váš budoucí komfort. Vhodně zvolené umístění vám usnadní výměnu pomůcky a celkovou péči o pokožku v okolí stomie. A zdravá kůže je základem dobře držící pomůcky a prevencí před případnými komplikacemi.

Více informací ohledně výběru vhodného umístění vaší stomie se dozvíte zde.

Po operaci se vám bude věnovat stomická sestra, která vám vysvětlí, k jakým změnám došlo ve vašem těle. Pomůže vám porozumět nové situaci a v neposlední řadě vás naučí, jak správně o vaši stomii pečovat, nejen po čas pobytu v nemocnici. To vše vám usnadní návrat domů, kdy už se o sebe budete starat bez pomoci zdravotnického personálu. Uvidíte, že vše budete brzy zvládat.

A jak povětšinou edukace po operaci probíhá? Pravidelně vás bude navštěvovat stomická sestra, se kterou jste se pravděpodobně potkali již před operací. Bude vás postupně a pozvolna učit, jak si stomii správně ošetřit, jak vyměnit pomůcku, kdy je vhodný čas pomůcku vyměnit (v závisloti na tom, kdy je stomie aktivní), apod. Ze začátku budete sestru sledovat, jak ošetřuje stomii (budete vybaveni zrcátkem, ve kterém budete moci vše lépe pozorovat), a postupně se do samotného ošetřování začnete zapojovat vy sami. Uvidíte, že brzy si osvojíte „vychytávky“ a tipy sester.

Zpočátku vám bude ošetřování trvat delší dobu, což není nic neobvyklého, je to pro vás něco zcela nového a vše se teprve učíte. Brzy si však vše osvojíte a čas ošetřování stomie a výměny pomůcky se bude postupně zkracovat a stane se běžnou denní rutinou.

V nemocnici dostanete i taštičku pro nově operované pacienty, ve které naleznete edukační materiály, časopisy pro stomiky, ale například i kontakty na místní sdružení stomiků. Stomická taštička je vybavena i speciálními stomickými nůžkami, pro případ, že si zvolíte střihatelnou pomůckou (další variantou je tvarovatelná pomůcka, u které si otvor pro stomii nestříháte, ale tvarujete prsty).

Zároveň budete mít možnost vypozorovat, co všechno potřebuje sestra a potažmo pak vy k ošetření vaší stomie. Kromě pomůcek to bude i příslušenství k ošetřování stomie, kam patří odstraňovače pomůcky, čisticí pěny, vyrovnávací a ochranné prostředky. Tyto všechny pomůcky jsou hrazeny pojišťovnou. S jejich možností předepisování a s tím, kde je získat, vás seznámí stomická sestra, anebo se o nich dočtete v materiálech, které obdržíte v nemocnici.

Dalším důležitým tématem je pohyb. Sestra vám ukáže, jak správně vstávat z lůžka a jaká forma pohybu je pro vás vhodná krátce po operaci (více informací se dozvíte zde) a nejen po ní. Společnost ConavTec ve spolupráci s profesionály vyvinula speciální pohybový program určený přímo pro stomiky S Radimem v kondici, který vám pomůže při vašem návratu do aktivního života, a současně slouží jako prevence parastomální kýly.

Je důležité si uvědomit, že každý člověk je jiný a má jiné způsoby vyrovnávání se s novými situacemi. To, co právě cítíte a prožíváte, není nic neobvyklého. Zdravotní personál, a především stomická sestra jsou tu od toho, aby vám pomohli se s novou situací vyrovnat a zároveň u toho zohledňovat vaše individuální potřeby. Nebojte se jich na cokoliv zeptat.