Kolostomie je vývod tlustého střeva a bývá tím nejčastějším druhem stomie (V České republice je to přibližně 69%). Ústí stomie bývá většinou nad úrovní anebo v úrovni kůže a zakládá se zpravidla na příčném tračníku nebo na esovité kličce. Střevní obsah bývá povětšinou tuhý.

Přesné umístění však závisí na tom, která část střeva je poškozená. Následující obrázky ukazují oblasti, ve kterých může být stomie umístěna. V závislosti od umístění stomie se může jednat o dočasnou anebo trvalou stomii.1, 2

 

vzestupná kolostomie

Vzestupná (ascendentní) kolostomie

 • Je umístěna na vzestupné části tlustého střeva (na vertikálním úseku, na pravé straně).
 • Méně častý typ kolostomie.
 • Stolice je tekutá až polotekutá a dráždivá pro pokožku.2 ,3
Příčná stomie

Příčná (transverzální stomie)

 • Je umístěna na příčné části tlustého střeva (na horizontálním úseku).
 • Stolice je tekutá až polotekutá.
 • Povětšinou bývá dočasná.1 ,2 , 3
Sestupná kolostomie

Sestupná (descendentní) kolostomie

 • Je umístěna na sestupné části tlustého střeva (na vertikálním úseku, na levé straně).
 • Jedná se o častější typ kolostomie.
 • Na rozdíl od předchozích dvou typů kolostomie je střevní obsah u sestupné kolostomie polotekutý, protože část vody již byla absorbovaná v předcházejících částech střeva. 1 , 2, 3
Esovitá kolostomie

Esovitá (sigmoidální) kolostomie

 • Je umístěna v nižší části tlustého střeva, nalevo, těsně před konečníkem.
 • Střevní obsah je tuhý, protože veškerá voda byla absorbovaná v předcházejících částech střeva. 1, 2 , 3