Urostomie se provádí v případě, je-li nutné odstranit z těla močový měchýř. U dospělých bývá častým důvodem vyvedení urostomie nádor, u dětí bývá důvodem vrozená vada vyprazdňování. 1

Ileální konduit

Ileální konduit

Je častým typem urostomie. Z tenkého střeva se odejme jen část, která se na jednom konci uzavře a druhý konec je vyvedený ven nad stěnu břišní, přičemž jsou do něj vyvedeny močovody.1

Ureterostomie

Ureterostomie

Při ureterostomii jsou močovody vyvedeny nad stěnu břišní. Je to méně časté řešení, především u pediatrických pacientů, přičemž ureterostomie bývá zřídkakdy trvalým řešením.1