Stomie u dětí

Rady stomasester a lékařů

Pracuji v dětské nemocnici v Brně na jednotce intenzivní péče pro novorozence jako stomasestra. Nejen dospělí, ale i děti mohou být stomiky a právě novorozenci tvoří největší procento dětských stomiků. A jaké bylo moje první setkání se stomií? Kojenec s kolostomií v nemocnici na dětském oddělení. Holčička i s vývodem měla problémy s vyprazdňováním, neprospívala. Trpěla zácpou a bylo nutné provádět nálevy nebo měla časté řídké stolice. V té době stomické sáčky pro děti nebyly. Na stomii se přikládaly mulové čtverce a látková plena se omotala kolem bříška. Několikrát za den se dítě muselo osprchovat, převléct pyžamko i ložní prádlo.

Poprvé jsem měla možnost použít stomické pomůcky před 23 lety, když jsem nastoupila na JIP pro novorozence. Naše staniční sestra znala tyto pomůcky ze své praxe v zahraničí. Protože v té době už v Česku působila firma Convatec, tak i našim dětem mohl být dopřán tento „komfort“. U nás jsou stomické pomůcky na prvním místě v ošetřování stomií. U dětí používáme převážně jednodílný výpustný systém (dvoudílný až u starších dětí). Čisticí a ochranné stomické pomůcky jsou šetrné, nedráždivé, nemusíme se je bát použít ani u extrémně nezralých novorozenců.

Díky Convatecu mohla být vydána i první brožurka pro rodiče dětí se stomií „Ošetřování stomií u novorozenců“. Později byla vydána další, určená pro rodiče starších dětí. A jaké jsou důvody pro vytvoření stomií v tak útlém věku? U nedonošených dětí je to nekrotizující enterokolitida, u donošených mekoniový a idiopatický ileus. Další častou příčinou jsou vrozené vývojové vadymalrotace, atrézie, stenózy (zúžení) trávicí trubice s částečným nebo úplným uzávěrem, gastroschíza (vývojová vada – rozštěp stěny břišní), anorektální malformace (vrozená onemocnění konečníku), Hirschprungova choroba

Rady a tipy sester a lékařů - stomie u dětí

V pozdějším věku nespecifické střevní záněty, ulcerózní kolitida, náhlé příhody břišní – úrazové i neúrazové, onkologická onemocnění. Postižený může být kterýkoliv úsek od jejuna až po colon nebo více úseků současně. Nejčastější jsou ileostomie, méně kolostomie a jejunostomie. Jednohlavňové, dvouhlavňové (s kožním můstkem nebo bez) nebo odlehčovací Koopova stomie.

U dětí se jedná převážně o dočasné stomie. Stomie má pomoci překlenout akutní fázi onemocnění do doby, než je plně obnovena střevní pasáž. Natrávenina, která se nachází v tenkém střevě, obsahuje velké množství aktivních trávicích enzymů a je velice agresivní. V ileu probíhá vstřebávání vody a minerálů minimálně, převážná část vody se vstřebává až v tlustém střevě. Obsah tenkého střeva je tedy řídký, rychle odteče, proto u jejunostomií a ileostomií dochází k velkým ztrátám tekutin, je zvýšené riziko dehydratace, elektrolytové dysbalance, nedostatku vitamínu řady B, vitamínu K.

Problémem je neprospívání dětí, váhové úbytky nebo jen pomalé zvyšování hmotnosti, špatná tolerance nebo intolerance stravy. Je nutná i parenterální výživa (infuzní terapie). Proto je snaha co nejdříve stomii zanořit. Samozřejmě záleží na celkovém zdravotním stavu, hmotnosti dítěte a důvodu, proč byla stomie zhotovena. Většinou k zanoření dojde ještě během hospitalizace na našem oddělení (ta trvá i několik měsíců) a domů se stomií odchází jen minimální počet dětí. Může se stát, že po zanoření se peristaltika plně neobnoví nebo nelze provést spojení konců střeva pro velký nepoměr odvodné a přívodné střevní kličky. V tom případě je vyšita odlehčující Koopova stomie a spojení je provedeno až později. U dětí s atrezií anu se musí nejdříve vytvořit nový neoanus (nový konečník). Zákrok se provádí až v kojeneckém a batolecím věku, do té doby dítěti kolostomie zůstává.

Rady a tipy sester a lékařů - stomie u dětí

Ošetřování stomie musíme věnovat velkou pozornost. Kůže dětí je tenká, velice lehce zranitelná. Každý defekt se stává vstupní branou infekce, je zdrojem bolesti. Někdy dojde k zarudnutí kůže, vzniku eroze nebo mykózy v okolí stomie. Poškození vzniká rychle, ale hojení trvá dlouho. Ošetřování nám komplikuje i malá plocha bříška. Stomie v blízkosti operační rány, pupečního pahýlu, třísla, malý kožní můstek mezi odvodnou a přívodnou stomií. 

S růstem dětí a váhovým přírůstkem se mění i velikost bříška a stomie. Při jejich vývoji jsou stále víc zapojovány i břišní svaly. Může vzniknout parastomální kýla, dojít k retrakci (vtažení), prolapsu (výhřezu), stenóze (zúžení). Někdy sáček odpadá, nedrží a péče je možná pouze pomocí ochranných prostředků.

Do ošetřování zapojujeme rodiče. Důležitá je jejich aktivní účast. Jen tak mohou získat zručnost a jistotu při ošetřování. V případě, že miminko je propuštěno domů se stomií, rodiče zvládají ošetřování, umí používat stomické pomůcky. Pokud se vyskytne nějaký problém, mají možnost zavolat nám na oddělení, stomasestře na chirurgickou ambulanci nebo využít bezplatnou Stomalinku® Convatec 800 122 111.

...A PÁR PRAKTICKÝCH RAD:

  • Například jednoduchá fixace miminka do pleny nebo podložení bederní části nám usnadní ošetřování.
  • K omytí kůže nepoužívat vlhké a desinfekční ubrousky (způsobují nežádoucí kožní reakce), omývat jen vodou.
  • Při koupání bez sáčku nedávat žádné přísady do koupele. Obsahují malé množství oleje, pokožka zůstává mastná a pomůcka hůř přilne ke kůži.
  • Není potřeba používat žádné mýdlo, předejde se tím vzniku mykózy. Pokud ho chcete použít, mělo by mít neutrální pH.
  • Věnujte zvýšenou péči těsnému okolí stomie. Z kůže odstraňte vlhkou štětičkou zbytky stolice, dobře osušte.
  • V případě vzniklé eroze použijte pudr Stomahesive® a pastu před nalepením pomůcky. otvor v pomůcce vystřihněte tak, aby kopíroval co nejvíce tvar stomie.
  • Před nalepením pomůcky použijte ochranný film a případnou nerovnost vyrovnejte pastou Stomahesive® nebo těsnicím kroužkem. Tím se zabrání podtékání stolice pod pomůcku.
  • Pomůcku před nalepením zahřejte třením, lépe se přizpůsobí kožním záhybům. Nalepenou pomůcku přidržte na bříšku chvíli rukou, neměňte hned polohu dítěte.
  • Během jednoho dne zkuste nalepit sáček maximálně dvakrát. Když nedrží, ošetříme kůži pomocí ochranných prostředků a sáček zkusíme nalepit další den. Po očištění a důkladném osušení aplikujte ochranný film do okolí stomie, při opruzení pudr Stomahesive®. Překryjte savým krytím (např. Zetuvit). Výměna podle potřeby.
  • Po zanoření stomie musíme věnovat kůži v okolí konečníku stejnou péči, jako jsme věnovali okolí stomie. Stolice zpočátku obsahuje ještě i trávicí aktivní enzymy, je agresivní, může způsobit opruzení.

Ludmila Bendová, stomasestra, FN Brno

zdroj: časopis Radim 2/2016