Žena - plodnost - stomie

Rady stomasester a lékařů

Žena - plodnost - stomie

Jaké spojení přináší tato tři slova? Použili jsme je pro nadpis příspěvku, který tentokrát věnujeme ženám, které jsou v reprodukčním věku. Tím jsem ozřejmila první dvě slova, ale proč s nimi tedy souvisí i stomie?

Pojítkem těchto tří slov je onemocnění charakterizované prorůstáním patologické tkáně podobné děložní sliznici. Endometrióza, onemocnění, které může ve své nejtěžší formě znamenat prorůstání endometriální tkáně do okolních tkání a orgánů a prodělává působením hormonů cyklické změny v souladu s menstruačním cyklem. Projevuje se tedy u žen mezi 20–40 lety. Endometriózou může být zasažena poševní stěna, močový měchýř, močovody, tlusté střevo atd. Buňky endometria mohou migrovat i do vzdálenějších orgánů, jako jsou plíce či mozek.

Endometrióza může být bezpříznaková, anebo se na ni přijde až během vyšetřování příčin neplodnosti. Velmi často ale ženy souží pánevní bolesti. Souvislost mohou mít s menstruací, pohlavním stykem, vyprazdňováním moče a stolice anebo může být bolest chronická, vystřelující do zad, konečníku nebo dolních končetin. V případech hluboké infiltrující endometriózy se objevuje krev ve stolici nebo dokonce střevní neprůchodnost. Tyto závažné příznaky jsou pak rozhodující pro zvolení chirurgické léčby. U žen bez potíží je dostačující konzervativní postup.

V případě, že není možné ovlivnění potíží hormonální léčbou, jsou tkáně prorůstající endometriální tkání odstraněny chirurgicky. Při hlubokém zasažení tkání a orgánů v malé pánvi, kdy se resekuje část střeva, je hojení zajištěno vytvořením kolostomie nebo ileostomie. Záleží na lokalizaci ložisek s endometriální tkání. Vývod bývá založen na dočasnou dobu. U chirurgického výkonu častokrát spolupracuje chirurg, gynekolog, popřípadě i urolog. V časném pooperačním období je samozřejmostí, že jsou pacientky v úzkém kontaktu se stomasestrou. U všech stomiků po operaci, přestože se jedná o mladší ženy bez přidružených onemocnění, se mohou vyskytovat obtíže nebo komplikace, které je zapotřebí včas řešit. Uvádím tedy příklad pooperační intervence krátce po propuštění mladé ženy se stomií do domácího ošetřování.

ženy - plodnost- stomie

Na obrázku č. 1 vidíte kožní reakci ve formě nemokvající, ale svědivé vyrážky. V takové situaci doporučujeme stomikovi kůži dokonale očistit od všech prostředků nejlépe sprchováním nebo použitím obkladového roztoku nebo čisticích stomických prostředků. A šetrně s odstraňovačem náplasti snímat stomickou pomůcku.

V případě, že není prokázána alergie, může stomik použít i bylinný obklad na kůži (např. řepíkový), který vysušuje mokvající kožní papulky. Omezujeme dráždivé kosmetické prostředky a zkoušíme vyměnit i druhy příslušenství, které stomik používá. Nemokvající vyrážka se svěděním může být u pacientů, kteří pobývali v nemocnici, také způsobena příliš suchou pokožkou celého těla. V okolí stomie je pak reakce nejvíce patrná, protože její namáhání působením stomických pomůcek je větší.

ženy - plodnost - stomie - obrázek stomie 2

Na obrázku č. 2 jsou v odstupu 20 dnů hypergranulace významně zasahující do okrajů stomie. Při vytvoření otvoru ve stomické pomůcce nebo při přiložení těsnicího kroužku vidíte, že hypergranulace působí i obtíže se zajištěním těsného okolí vývodu.

Žádoucí je tedy jejich okamžité odstranění. V tomto případě se jedná o bezbolestný výkon, při kterém se chirurgickou lžičkou granulace odstraní a okolí stomie je ošetřeno tekutým „lapisem“, aby se minimalizovalo riziko recidivy hypergranulací.

Hypergranulace vznikají jako regenerační reakce organismu, a pozorujeme je tedy v místech operačních ran či v místě vyvedené stomie. Mohou se projevovat krvácením a později způsobit obtíže při ošetřování stomie. Za určitou dobu je křehká tkáň hypergranulací prostoupena fibrózními vlákny, která způsobí zbytnění a ztvrdnutí tkáně. V okolí stomie to může způsobit i stenózu vývodu.

Stomasestra je průvodcem v období hojení ran i místa vyvedené stomie. Odhalení této komplikace umožňuje včasný zásah. Na obrázku č. 3 je již stomie bez hypergranulací a po ošetření jejího okolí roztokem koloidního stříbra. Po několika dnech se šedivé zabarvení povrchu kůže ztratí. Jedná se o nežádoucí reakci po působení léčebného roztoku, které je dočasné a neovlivňuje další péči o vývod. Omezení je pouze v den aplikace, kdy není vhodné stomii sprchovat, a pokud to frekvence vyprazdňování dovolí, tak ponechat pomůcku do dalšího dne (jednodílný systém).

ženy - plodnost - stomie - obrázek stomie 2

V případech žen s endometriózou bývá stomie zakládána na dobu dočasnou, dokud se nezhojí poškozené tkáně v břišní dutině a malé pánvi. O léčbě spolurozhoduje pacientka podle toho, jak jí onemocnění ovlivňuje kvalitu života a jestli se prostřednictvím operace zlepší subjektivní potíže. Operace se založením stomie je volena pouze v případech nezbytnosti a někdy až během samotného operačního výkonu, kdy je zřejmé, že se s ní rány rychleji zhojí. Mladší věk, aktivní přístup k životu a vidina zanoření stomie bývá posilou k vyrovnání se s nastalou situací. Přesto je edukace žen s dočasnou stomií komplexní stejně, jako kdyby byla stomie založena na celý zbytek života. Vždy se stomická sestra snaží předcházet komplikacím a zpříjemnit dny, kdy se bez stomické pomůcky pacient neobejde, aby se mohl věnovat vědomě i nevědomě zdárnému hojení a rekonvalescenci.

Mgr. Veronika Zachová, stomasestra, VFN

Zdroj: časopis Radim 2019/1