Stenóza

Život se stomií

Stenóza neboli zúžení stomie a jak ji řešit?

Stenóza je pojem užívaný pro zúžení otvoru stomie do takové míry, že vývod není prostupný ani pro malík. Někdy dojde k tak velkému zúžení střeva, že již není možné pohodlné vyprazdňování. Vývod se někdy může zúžit následkem dlouhodobějšího vystřihování příliš malého otvoru v pomůcce, důsledkem zánětu, nebo prorůstání nádoru.

Obecně jsou ke stenóze náchylnější spíše ileostomie a urostomie, kde nedochází k přirozenému rozšiřování tuhou stolicí, jako je tomu u kolostomie.

Důležité jsou preventivní kontroly stomasestrou alespoň jednou za půl roku. Ta dokáže stenózu lehce odhalit.

Zúžení se řeší pravidelným rozšiřováním stomie pomocí prstu nebo dilatátoru. Dilatace se provádí šetrně, za použití lubrikačního gelu a po předchozím zaškolení stomasestrou.

Pokud vývod není dostatečně průchodný, hrozí mimo jiné vznik kýly jako důsledek většího tlaku ve střevech, který vzniká nahromaděným obsahem.

Jako posledním řešením stenózy je chirurgický zákrok a případná reoperace stomie.

web banner regulace reklamy