Krvácení ze stomie

Život se stomií

Krvácení ze stomie a jak ho řešit

Vyvedená stomie je vlastně velmi křehká sliznice střeva, která je silně prokrvená. Proto se někdy během ošetřování může stát, že po dotyku se střívkem dojde ke slabému a krátkému krvácení.

Pokud se jedná o opravdu krátké a mírné krvácení, není třeba se znepokojovat. V případě, že stomie krvácí silně a delší dobu (několik minut), vyhledejte lékařskou pomoc. Ti z vás, kteří provádějí dilataci nebo irigaci, by měli být při manipulaci se stomií opatrní, aby střívko mechanicky nepoškodili.

Je důležité mít na paměti, že se stomií musíme zacházet vždy šetrně. Vývod také může porušit nesprávně vystřižená podložka nebo sáček, a to konkrétně pokud je okraj příliš malý nebo hrubý. Střívko se při vylučování smršťuje a zase roztahuje a to musíme brát při úpravě otvoru v pomůcce v potaz. Po vystřižení vždy okraje uhladíme prstem.

Krvácení přímo ze stomie může způsobit porucha srážení krve, polyp či tumor. Pokud je krvácení silnějšího rázu, přiložíme studený obklad a kontaktujeme lékaře.