Parastomální kýla

Život se stomií

Kýla - jak předcházet jejímu vzniku a jak ji řešit?

Parastomální kýla patří k častějším komplikacím. Jde o vyklenutí stěny břišní vedle stomie anebo celého okolí včetně stomie samotné. Příčinou je vysoký nitrobřišní tlak, svalová ochablost nebo nošení těžkých břemen.

Kýle lze předcházet pomocí preventivních opatření. Například při kašli si přidržujeme rukou stomii a její okolí, vstáváme správným způsobem přes bok a nenosíme žádné těžké předměty. Kýla také mnohdy vzniká při neplánovaném rychlém pohybu, třeba když chytáme padající předmět. Na posílení stabilizačního svalstva doporučujeme cvičit speciální cviky. Společnost ConvaTec nabízí speciální program vyvinutý přímo pro stomiky me+ recovery, který vám pomůže dostat se do formy. Dozvíte se v něm, že vhodné je začít se správným pohybem už v nemocnici.

Pokud už kýla vznikla, je třeba nosit kýlní pás Stomex. Pás nasazujeme zásadně vleže! Při nasazení vestoje hrozí uskřinutí kýly. Nosíme ho při zvýšené fyzické aktivitě, nikoliv po celý den. Nepřetržité nošení by totiž vedlo k dalšímu oslabení svalů, a naopak ještě k větší náchylnosti ke zvětšení kýly.

Vhodná pomůcka při kýle je podložka Natura® s harmonikovým kroužkem (více ve dvoudílném systému). Přírubový kroužek není díky „harmonice“ pevnou součástí podložky, která tak spolehlivě obejme kýlu. S výběrem vhodné pomůcky vám rádi poradíme a vzorky zašleme na Stomalince® Convatec 800 122 111.

Posledním řešením je operace, při které se provede plastika kýly, anebo se všije podpůrná síťka. U parastomálních kýl však dochází velmi často k recidivám.

V každém případě je na místě konzultovat komplikaci s lékařem a stomasestrou.

web banner regulace reklamy