Prolaps

Život se stomií

Prolaps stomie a jak ho řešit

Prolaps stomie je termín označující vyhřeznutí. Je to stav, kdy střívko vyleze z břišní stěny až na desítky centimetrů.

Nejčastějšími příčinami jsou špatná fixace střeva v dutině břišní a povolení nebo naopak přetížení svalů břišní stěny.

Vyhřeznutí nemusí nutně nijak stomika obtěžovat, ale jsou případy, kdy vylezlé střívko odtlačuje pomůcku od těla. Pro fixaci doporučujeme kýlní pás Stomex. Se stomií je vždy nutné zacházet s citem a opatrně, a proto se ho nesnažíme vrátit do původní polohy násilím.

U této komplikace však hrozí uskřinutí stomie, tedy zastavení cévního zásobení a následný bolestivý otok. V takové situaci je třeba místo chladit a neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Pokud je stomie vyhřezlá do takové míry, že zásadně ztěžuje stomikovi život, pak je nutné provést chirurgický zákrok, při kterém se střevo upevní v dutině břišní.

web banner regulace reklamy

COVID-19

Read the message

Informace získané prostřednictvím cookies používá společnost ConvaTec na lepší porozumění zákazníkům a způsobu jejich interakce s webovou stránkou. Všechny informace jsou anonymní, ale sledují trendy, jako například způsob, kterým se zákazníci pohybují na webové stránce.

Pokračováním prohlížení stránky souhlasíte s používám cookies. Pokud chcete zablokovat používání cookies, pokračujte na instrukce.

Více o používání Cookies na našich stránkách se dozvíte v Politice cookies.   

;