Otlak

Život se stomií

Otlak stomie a jak ho rešit

Otlak může způsobit nevhodně zvolená pomůcka. Ve střívku nemáme cit, a proto je nezbytné ho kontrolovat vizuálně, a jeho případné změny konzultovat se stomickou sestrou.

Pomůcka, která nám vyhovovala bezprostředně po operaci, již nemusí být za pár měsíců nebo let vhodná. Terén kolem stomie se mění v závislosti na příbytku nebo naopak úbytku váhy. Konvexní vypouklá pomůcka, kterou jsme potřebovali, když jsme stomii měli zapadlou v kožní řase, může po zhubnutí působit příliš velký tlak na okolí.

Pokud máte pocit, že by bylo vhodné vyzkoušet jiný typ pomůcky, neváhejte nás kontaktovat na bezplatné StomaLince® ConvaTec 800 122 111. Rádi vám pomůžeme vybrat vhodnější pomůcku a zdarma pošleme její vzorek.